Voordelen account
Paragnosten uit Anderlecht
Leg uw tarotkaart
Fotoanalyse
paragnostenanderlecht.be / paragnosten / disclaimer-paragnosten /
   
  Disclaimer paragnostenanderlecht.be
     
  Wanneer is de disclaimer van toepassing?

De disclaimer van paragnostenanderlecht.be is van toepassing bij elke bezoek en opvraging van de website paragnostenanderlecht.be en dit voor elke pagina, subdomein, mobiele website, iPad en tabletversie,... zowel voor leden als gewone bezoekers van paragnostenanderlecht.be.

Wanneer u de telefoonlijnen van paragnostenanderlecht.be belt, een e-mailconsult aangaat,... gaat u akkoord met deze disclaimer. Door het raadplegen van deze website, het aangaan van een e-mailconsult of het bellen naar 1 van onze telefoonnummers aanvaardt u, de gebruiker of lid dus uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. paragnostenanderlecht.be kan de bepalingen van deze disclaimer op elke ogenblik eenzijdig wijzigen. De disclaimer moet u aandacht lezen voordat u de paranormale paragnosten uit Anderlecht belt. Gelieve dus bij elke raadpleging, consult, e-mail of telefoongesprek opnieuw deze disclaimer te raadplegen.

Hoe werkt de website paragnostenanderlecht.be?

Paragnostenanderlecht.be werkt alleen met zelfstandige paragnosten en staat enkel en alleen in voor het in contact brengen van u als lid of bezoeker van paragnostenanderlecht.be enerzijds en een zelfstandige paragnost anderzijds. De inhoud van het advies die de zelfstandige paragnosten geven via telefoon, e-mail , persoonlijke account, mobiel... zijn geheel voor hun eigen rekening. Wanneer u belt of e-mailt met een paragnost op paragnostenanderlecht.be dan brengt paragnostenanderlecht.be u alleen in contact met een zelfstandige paragnost die dus zelfstandig voor zich zelf werkt. U belt of e-mailt dus niet met een paragnost in dienst van paragnostenanderlecht.be.

U verklaart zich akkoord met het feit dat getuigenissen, adviezen, horoscopen, omschrijvingen, e-mailconsults en telefoonconsults enkel tussen u en zelfstandige paragnosten worden gevoerd en dat paragnostenanderlecht.be hier zelf geen deel van uitmaakt.

Wat bedragen de kosten van een gesprek of e-mail?

Belt u als gebruiker naar het nummer 0900 -1779 met zelfstandige paragnosten dan kost dit 90 cent per minuut, belt u naar het nummer 0903 - 69 690 met zelfstandige paragnosten dan kost dit 150 cent per minuut.

Het advies van de zelfstandige paragnosten kost vanaf 80 cent per minuut wanneer u belt als lid van paragnostenanderlecht.be. U belt dan immers naar een lokaal nummer.

Enkel leden kunnen onze paragnosten een vraag stellen via e-mail, dit aan 15 euro / vraag.

Beschikbaarheid van de paragnosten

Paragnostenanderlecht.be is niet verantwoordelijk voor het aantal beschikbare zelfstandige paragnosten op de website op bepaalde tijdstippen aangezien de zelfstandige paragnosten zelf hun werkdagen en werkuren op de website paragnostenanderlecht.be kiezen.

Kwalificaties en talenten van de paragnosten

Paragnostenanderlecht.be vraagt de paragnosten om een omschrijving van zichzelf, alsook om hun kwalificaties op paranormaal vlak weer te geven. Paragnostenanderlecht.be controleert de paragnosten met de grootste omzichtigheid, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte informatie op hun persoonlijke profielpagina.

Paragnostenanderlecht.be kan geen garanties geven omtrent de dienstverlening en het advies van de getoonde paragnosten. Paragnostenanderlecht.be kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die voortvloeien uit het handelen van een derde, noch voor de adviezen die de zelfstandige paragnost aflevert of niet (tijdig) aflevert.

Omgaan met informatie en advies

Informatie op deze website vervangt geen persoonlijk advies of bijstand bij concrete gevallen. U als bezoeker of lid blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door u geraadpleegde pagina's, getuigenissen, horsocopen, adviezen van paragnosten,... en voor de gevolgen van het gebruik dat u maakt van deze informatie.

De pagina’s, inhoud, horsocopen, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, e-mailconsults... die de bezoeker raadpleegt of ontvangt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de website worden door paragnostenanderlecht.be met de grootste zorgvuldigheid nagekeken en onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen en de zelfstandige paragnosten worden aangewend.

Paragnostenanderlecht.be geeft geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via paragnostenanderlecht.be wordt aangeboden. Daarom wijst paragnostenanderlecht.be alle aansprakelijkheid af ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, inhoud, getuigenissen, adviezen, omschrijvingen, telefoon -en emailconsults,... op de website, mobile sites, teletekstpagina's,... en de toegang tot en het gebruik van onze (mobiele) interactieve toepassingen.

De website paragnostenanderlecht.be

Paragnostenanderlecht.be doet er alles aan om de website steeds raadpleegbaar te maken op zoveel mogelijk platformen en browsers, behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken aan de server, website of herstel van defecten en programmeerfouten.

Paragnostenanderlecht.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen door onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, traag laden van pagina's, van beperkingen in gebruik, virussen, malware,...

Externe hyperlinks op paragnostenanderlecht.be

Paragnostenanderlecht.be bevat hyperlinks naar websites van derden en het staat u als lid of bezoeker natuurlijk vrij deze websites te raadplegen. Wanneer paragnostenanderlecht.be een hyperlink legt naar een andere website, betekent dit niet dat paragnostenanderlecht.be deze site heeft goedgekeurd of volledig heeft doorgenomen. Paragnostenanderlecht.be heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden waarnaar een hyperlink ligt en geeft geen garanties wat het advies, veiligheidsniveau, inhoud,... van deze websites betreft.

Paragnostenanderlecht.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die de bezoeker zou ondervinden ingevolge het gebruik van deze gelinkte websites. paragnostenanderlecht.be heeft geen controle over websites van derden of hyperlinks naar websites van derden.

Copyright paragnostenanderlecht.be

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, teksten, getuigenissen, horoscopen, user interface, kleurgebruik, interactieve toepassingen, html-code, javascripten, CSS,... horen toe aan paragnostenanderlecht.be en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van paragnostenanderlecht.be is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

Tariefwijzigingen paragnostenanderlecht.be

Paragnostenanderlecht.be behoudt zich het recht voor om de tarieven van een e-mailconsult of de telefoontarieven te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u als gebruiker toe. Paragnostenanderlecht.be verbindt er zich toe de gegevens van een lid of gebruiker niet door te geven aan derden, behoudens aan de zelfstandige paragnost die werd gecontacteerd.

Aangekochte credits als lid kunnen worden gecrediteerd na contactname met de beheerder van deze site via uw account, behalve voor credits die door paragnostenanderlecht.be gratis aan de gebruiker zijn toegewezen. Credits zijn niet overdaagbaar aan derden.

Voor akkoord

U verklaart deze overeenkomst en disclaimer volledig te hebben gelezen, begrepen en u gaat ermee akoord. U mag nooit tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de goede en snelle werking van de website paragnostenanderlecht.be. U mag geen actie ondernemen die de belasting / traffic voor de website paragnostenanderlecht.be overbelast.


 
  Gratis lid worden
testimonials bekijken
neem contact op
online paragnosten
gratis daghoroscoop
sitemap bekijken
bespaar nu
   
  Voordelen voor Leden
     
  Als lid belt u goedkoper met de paragnosten,
u belt slechts aan € 0,80 / min.
 
     
  Als lid belt u naar lokale nummers met de paragnosten, u belt dus niet naar 0900-lijnen.  
     
  U heeft meerdere betaalmogelijkheden,
zoals iDeal, Bankcontact, VISA, Maestro, Mastercard, ...
 
     
  U ontvangt als lid bij uw eerste oplaadbeurt
4 gratis minuten beltegoed
.
 
     
  Als lid kan u ook e-mailconsults aangaan met onze paragnosten.  
     
     
     
Bespaar nu
 
 
  © Paragnostenanderlecht.be Home | Mobiele website | Werken als paragnost | Contact | Sitemap | Privacyverklaring | Disclaimer